Tên văn bảnFile Download
Công văn số 6114/UBND-TNMT ngày 22/8/2013 của UBND huyện Quốc Oai PDF
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 PDF
NGHỊ ĐỊNH 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị DOC
Công văn số 814/UBND-TNMT ngày 18/7/2014 của UBND huyện Quốc Oai PDF
Thông báo số 150/UBND-VP ngày 10/7/2014 của UBND huyện Quốc Oai PDF
Thông tư 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/03/2002 Hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị DOC
CÔNG VĂN V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới huyện Quốc Oai, Hà Nội PDF
NGHỊ QUYẾT Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội DOC
NGHỊ QUYẾT Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường DOC
Quyết định về việc xác định giá thu tiền sử dụng đất tại khu đất thuộc thị trấn Quốc Oai để thực hiện dự án đấu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới, Khu đô thị Nam Quốc Oai do Công ty CP thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư. PDF
Quyết định thu hồi 275.397m2 đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Quốc Oai, giao cho Công ty CP thương mại Ngôi Nhà Mới thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng Kỹ thuật khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới tại Khu đô thị Nam Quốc Oai, TP Hà Nội PDF
Quyết định cho phép Công ty CP thương mại Ngôi nhà mới sử dụng 275.397m2 đất tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới (giai đoạn 2) PDF
Quyết định về việc phê duyệt mức giá làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đất ở để GPMB Dự án Khu đô thị cao cấp Ngôi nhà mới huyện Quốc Oai. PDF
Quyết định về việc thu hồi 3.577m2 đất tại số 14 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông cho Công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới. PDF
Cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ dự án Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới tại Khu đô thị Nam Quốc Oai PDF
Chính sách giao đất cho hộ đủ điều kiện để thực hiện GPMB dự án Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới, huyện Quốc Oai. PDF
Quyết định thu hồi 17.597m2 đất tại ô đất CX1, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; cho Công ty cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới thuê để thực hiện dạ án công viên cây xanh kết hợp dịch vụ công cộng. PDF
Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính Phủ DOC
Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010, quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở DOC
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; DOC
Nghị định 153CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản DOC
Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 DOC
Luật đất đai số 13/2003/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003; DOC
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/200 DOC
Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 RTF
Nghị định số 51/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 DOC