Khó đưa giá đất thị trường về giá thực
6/27/2012 4:34:27 PM

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường Nguyễn Minh Quang trong buổi đối thoại trực tuyến sáng nay (06/04).

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường Nguyễn Minh Quang trong buổi đối thoại trực tuyến sáng nay (06/04).

Bộ trưởng cho biết, để đưa giá đất thị trường về đúng giá thực của nó thì khó khăn trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay.

Định giá đất theo quy định hiện hành có 3 loại. Thứ nhất, khung giá do Chính phủ ban hành, quy định cho 3 địa bàn là đồng bằng, trung du, miền núi. Sau khung giá này, các tỉnh có xây dựng bảng giá. Trong nghị định 69 đã nêu, giá sẽ được tính toán theo đúng khung giá.

Khó đưa giá đất thị trường về giá thực

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang.

Bộ trưởng cho rằng, khung giá này, mặc dù giá thấp như vậy, nhưng đã xử lý theo Nghị định 69. Nếu giá chênh lệch so với giá thị trường quá nhiều thì được phép tính giá cụ thể.

Ông cũng đề nghị, nên tính giá như nào đó để cố gắng có tham khảo giá thị trường trong điều kiện bình thường. Bộ vừa có nghiên cứu và tham mưu, định hướng tới đây có thể Chính phủ chủ yếu quy định về nguyên tắc, tiêu chí, hướng dẫn kiểm tra thực hiện việc xây dựng giá, còn bảng giá có thể sẽ không còn. Phía Trung ương sẽ như vậy, chủ yếu là bảng giá của địa phương. Địa phương xây dựng bảng giá sẽ sát hơn.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu bỏ bảng giá của Trung ương, thì những vùng giáp ranh sẽ ra sao, như trường hợp Hà Nội và Vĩnh Phúc trong khi làm đường cao tốc đi Lào Cai. Vấn đề này xử lý như thế nào. Sau này các cơ quan chức năng sẽ bàn cụ thể.

Theo Bộ trưởng, sau này sẽ có cơ quan chuyên trách về giá, hiện đang làm theo kiểu hội đồng gồm các cơ quan như tài nguyên môi trường, tài chính… Nhưng tới đây sẽ có cơ quan chuyên nghiệp. Khi giải quyết được vấn đề về giá thì theo tôi, các khiếu kiện sẽ giảm.


Theo Dothi.net