Hà Nội quyết biến Mê Linh thành vành đai xanh
6/27/2012 4:54:11 PM

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 14.250 ha.


Hà Nội quyết biến Mê Linh thành vành đai xanh

Huyện Mê Linh sẽ là khu vực phát triển đô thị dịch vụ gắn với nôngnghiệp công nghệ cao, là vành đai xanh của thành phố

Theo quyết định được duyệt, huyện Mê Linh sẽ là khu vực phát triển đô thị dịch vụ gắn với nông nghiệp công nghệ cao; là vành đai xanh của thành phố; là đô thị công nghiệp sạch đa ngành; tập trung các đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, dịch vụ, y tế cấp vùng.
Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố, các quy hoạch phân khu đô thị liên quan và kế thừa các quy hoạch liên quan trên địa bàn huyện Mê Linh đã được phê duyệt.
Dự kiến, quy mô dân số đến năm 2030 là 480.000 người.
Theo DĐDN