Dự án cải tạo môi trường, cảnh quan hồ Đầu Băng

Dự án hồ Đầu Băng trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên - là dự án trong giai đoạn I của Đề án cải tạo môi trường các hồ quận nội thành đã được khởi công, cũng là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tập đoàn Lã Vọng tài trợ 30 tỷ đồng cho dự án và là đơn vị trực tiếp thi công.


Dự án hồ Đầu Băng trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên - là dự án trong giai đoạn I của Đề án cải tạo môi trường các hồ quận nội thành đã được khởi công, cũng là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tập đoàn Lã Vọng tài trợ 30 tỷ đồng cho dự án và là đơn vị trực tiếp thi công.

Tập đoàn Lã Vọng tài trợ 30 tỷ đồng cho dự án và là đơn vị trực tiếp thi công.

Phường Long Biên, quận Long Biên - Hà Nội