Bãi đỗ xe kết hợp dịch vụ

Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay chính là tình trạng thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe công công. Ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân tập thể đối với xã hội, tập đoàn Lã Vọng đã tự bỏ vốn để xây dựng 4 bãi đỗ xe công cộng tại khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của nhân dân và làm giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông trong khu vực do việc đỗ xe bừa bãi gây nên, cải tạo cảnh quan đô thị. 

 


Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay chính là tình trạng thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe công công. Ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân tập thể đối với xã hội, tập đoàn Lã Vọng đã tự bỏ vốn để xây dựng 4 bãi đỗ xe công cộng tại khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của nhân dân và làm giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông trong khu vực do việc đỗ xe bừa bãi gây nên, cải tạo cảnh quan đô thị. 

 

Tập đoàn Lã Vọng

Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy